"21: Õudne ja ohtlik keskkond", Sun, 07 Apr 2019

Teemad:

  1. Intro
  2. TTÜ kõnetuvastus
  3. Tagasivaade: nutisõltuvus
  4. Tagasivaade: sõit läbi surnuaia
  5. Kiri kuulajalt: Sulev
  6. Lõpp

Viited: