"25: Tšernobõl", Sun, 07 Jul 2019

Teemad:

  1. Loosimine
  2. Õpetussõnu võitjale
  3. Marketing kampaania tulemused
  4. Lihtsustatud sõnavaraga kokkuvõte Tšernobõli katastroofist
  5. Tšernobõli katastroof
  6. Kas tuumaenergia on halb?
  7. Lõpp

Viited: